De maneira anual, elabóranse os estudos de mercados turísticos emisores cara a España. Coa seguinte estrutura, ofrecen información sobre: A visión xeral do país, o mercado emisor e a estrutura do sector turístico.

estudos-de-mercado

A rede de Consellerías de Turismo no exterior analiza e elabora información que identifica as principais tendencias dos mercados turísticos de saída cara a España, especificando os segmentos que teñen un maior valor estratéxico.

Todos os mercados
2023

Outros estudos de interese

Informes de tendencias

De maneira periódica, elabóranse informes de tendencias do mercado por tempada, coa evolución recente e a prospectiva da demanda turística.

Ver: todos os informes de tendencias
Informes de tendencias

Fichas executivas

Con carácter trimestral, elabóranse fichas executivas sobre 20 países que analizan diferentes indicadores turísticos e económicos relacionados co mercado emisor correspondente. 

Ver: todos as fichas executivas
Fichas executivas