Coñeza as principais características e o perfil dos viaxeiros que visitan España segundo o mercado de procedencia ou segundo a comunidade autónoma elixida como destino. Seleccione as opcións de localización (país, CC. AA.) e ano nos combos para ver datos de estadía media, gasto medio, número de noites de estadía e aloxamentos, evolución anual do gasto, así como información sobre os principais motivos da viaxe, as actividades turísticas realizadas e a situación profesional dos turistas.