O CDTE está considerado como un dos centros de documentación sobre turismo máis importantes do mundo, tanto pola cantidade de documentos que conserva coma pola súa calidade. Creado en 1985, é un servizo de Turespaña que recolle, analiza, conserva e difunde información e documentos relacionados co turismo, ofrecendo ao usuario unha atención personalizada e achegando bibliografías temáticas.

Consulte o catálogo do Centro de Documentación

Conta con case 140 000 referencias documentais informatizadas que se poden consultar a través do OPAC referidas a carteis e folletos turísticos, revistas e monografías especializadas en turismo, publicacións institucionais e lexislación, moitas delas descargables do propio catálogo.Ademais, a través do apartado Coleccións dentro do OPAC, o usuario poderá ver unha mostra destes documentos, a saber: carteis turísticos, artigos da Revista de Estudos Turísticos, acceso ao arquivo fotográfico en branco e negro da institución, historia das estatísticas de turismo e guías oficiais de hoteis e cámpings. Como España é un Estado membro da Organización Mundial do Turismo, recibe toda a documentación publicada por ese organismo.

Que documentos se poden consultar no catálogo?

Monografías

Monografías

Pódense consultar tanto libros modernos coma do fondo antigo de reserva. A temática predominante é a turística, aínda que tamén se inclúen documentos sobre temas relacionados co turismo (xeografía, natureza, arte, dereito, etc.).

Artigos de revistas

Artigos de revistas

No CDTE procédese ao baleirado das revistas especializadas en turismo e todos os artigos incluídos nestas están catalogados e dispoñibles para a súa consulta no CDTE.

Carteis turísticos

Carteis turísticos

Pódense consultar os carteis de promoción do turismo dende os inicios ata as últimas campañas. Este servizo está dispoñible dende o OPAC e tamén desde o apartado «Coleccións» onde aparecen seleccionados grupos de interese para os usuarios.

Folletos turísticos

Folletos turísticos

Pódense consultar os folletos de promoción do turismo dende os seus inicios ata os últimos publicados. A imaxe da portada ofrece unha aproximación ao documento que pode consultarse na sede do CDTE.

Lexislación

Lexislación

A lexislación en materia turística da Administración do Estado, das Comunidades Autónomas e da Unión Europea é de libre acceso.

Materiais audiovisuais

Materiais audiovisuais

De interese turístico en formato dixital, vídeos promocionais, tanto de Turespaña coma doutros organismos nacionais e estranxeiros dedicados á promoción turística.

Arquivo fotográfico

Arquivo fotográfico

Desde 2014, o CDTE encárgase da xestión do arquivo histórico e do banco de imaxes fotográfico de Turespaña. Ademais do fondo doado por Josip Ciganovic, fotógrafo que traballou no Ministerio de Información e Turismo.

Acceso ao catálogo

O CDTE presta os seguintes servizos:

Asesoramento sobre a existencia e utilización das fontes de información especializada en turismo.Catálogo bibliográfico especializado en turismo. Información bibliográfica personalizada, en función do perfil e as necesidades do usuario.Consulta dos fondos do Centro de Documentación en horario de atención ao público e a través dos Servizos de Usuarios do OPAC.Servizo de solicitude de adquisición de fondos: o Centro de Documentación adquire fondos por iniciativa propia ou por proposta das persoas usuarias. Pódese enviar unha solicitude directamente desde o OPAC (Servizos de Usuario – Solicitudes).Sesións de formación de usuarios.

Estudante

E comprométese a:

Información e atención por persoal cualificada nas súas diferentes modalidades: presencial, telefónica, correo postal, correo electrónico e chat.Actualización diaria do catálogo especializado en turismo. Garantía de acceso aos fondos do Centro de Documentación, no propio Centro e a través da páxina web.Localización de fondos bibliográficos, no noso catálogo ou noutros externos.Tramitación da compra dos materiais solicitados en función das necesidades dos usuarios e da dispoñibilidade orzamentaria.

Libros