De recoñecido prestixio entre a comunidade investigadora, a revista de Estudios Turísticos está dirixida a universidades, organismos nacionais e internacionais, profesionais e persoas interesadas no estudo do turismo.

Acceso á revista

Actualmente publícase unha versión dixital da revista a través da plataforma OJS en acceso aberto.

Ver: Acceso á revista
Acceso á revista

Distribución

Edítanse dous números ao ano que se distribúen mediante subscrición ou que poden adquirirse por exemplares únicos.

Descargar boletín de pedido
Distribución

Información e venda directa: Ministerio de Industria e Turismo Centro de Publicacións Panamá 1 Planta 0 Despacho 3 28071 - MADRID Teléfonos: 91 349 43 35 (subscricións e vendas) Correo electrónico: CentroPublicaciones@mincotur.es

Colaboracións Consulte na web da revista ou solicite información contactando connosco a través do correo electrónico estudiosturisticos@tourspain.es Ligazón a Catálogo de Publicacións da Administración Xeral do Estado