Turespaña elabora notas informativas sobre o emprego no sector turístico a partir dos datos de afiliación á Seguridade Social e da EPA (Enquisa de Poboación Activa) publicados periodicamente. 

Afiliación

Recolle os datos de traballadores afiliados á Seguridade Social vinculados ao sector turístico e ofrece información por sectores de actividade e comunidades autónomas.

Ver a última nota mensual publicada (Marzo 2024)

Consulte as notas mensuais de afiliación anteriores seleccionando a opción correspondente:

2024

EPA

Inclúe a información trimestral extraída da Enquisa de Poboación Activa sobre os traballadores en activo vinculados ao sector turístico e ofrece datos por sectores de actividade, tipo de réxime e comunidades autónomas.

Ver o último informe da EPA publicado (IV Trimestre 2023)

Consulte as notas de conxuntura da EPA anteriores seleccionando a opción correspondente:

2023