De maneira periódica, elabóranse os informes de tendencias de mercados por tempada, con análises e conclusións sobre os principais indicadores de conxuntura económica, os factores político-sociais, a evolución recente da demanda turística e os indicadores de prospectiva.

Informes de tendencias de mercados emisores

Aquí poderá consultar os informes de tendencia con información sobre conxuntura económica, factores político-sociais, evolución recente da demanda turística, indicadores de prospectiva e principais conclusións.

Todos os mercados
2023
 • Suiza

  Verano 2023

  Informe tendencia Suiza

  Descargar
 • Suecia

  Verano 2023

  Informe tendencia Suecia

  Descargar
 • Reino Unido

  Verano 2023

  Informe tendencia Reino Unido

  Descargar
 • Portugal

  Verano 2023

  Informe tendencia Portugal

  Descargar
 • Polonia

  Verano 2023

  Informe tendencia Polonia

  Descargar
 • Países Bajos

  Verano 2023

  Informe tendencia Países Bajos

  Descargar
 • Cargar máis

Outros estudos de interese

Fichas executivas

Con carácter trimestral, elabóranse fichas executivas sobre 20 países que analizan diferentes indicadores turísticos e económicos relacionados co mercado emisor correspondente. 

Ver: todos as fichas executivas
Fichas executivas

Estudos de mercado

De maneira anual, realízanse os estudos de mercados turísticos emisores cara a España, coas súas principais características e trazos estruturais.

Ver: todos os estudos de mercado
Estudos de mercado