Aquí poderá consultar e descargar os resultados da «Enquisa de satisfacción dos viaxeiros non residentes» elaborada anualmente por Turespaña.Entre outras variables, permítenos coñecer o grao de satisfacción dos turistas internacionais tras o seu paso por España, ademais das características básicas relacionadas coa súa viaxe (país de residencia, comunidade autónoma de destino, aloxamento, duración da estadía, motivación…).