Aquí atopará os datos do informe de conxuntura mensual por mercado de procedencia ou por comunidade autónoma de destino. Seleccione as opcións de localización (país, CC. AA.), ano e mes nos combos para obter información sobre o número de turistas, datos de gasto e estadía media, noites de estadía e chegadas por vía aérea.