Anualment s'elaboren els estudis de mercats turístics emissors cap a Espanya. Amb l'estructura següent, ofereixen informació sobre: La visió general del país, el mercat emissor i l'estructura del sector turístic.

Estudis de mercat

La xarxa de Conselleries de Turisme a l'exterior analitza i elabora informació que identifica les tendències principals dels mercats turístics emissors cap a Espanya, precisant els segments que tenen més valor estratègic.

Tots els mercats
2023

Altres estudis d'interès

Informes de tendències

Periòdicament s'elaboren els informes de tendències de mercats per temporada, amb l'evolució recent i la prospectiva de la demanda turística.

Veure: tots els informes de tendències
Informes de tendències

Fitxes executives

De manera trimestral s'elaboren les fitxes executives sobre 20 països que analitzen diferents indicadors turístics i econòmics relacionats amb el mercat emissor corresponent. 

Veure: totes les fitxes executives
Fitxes executives