Turespaña elabora notas mensuais sobre previsións de capacidade aérea e tráfico de pasaxeiros internacionais cara a España desde unha selección de mercados turísticos emisores, a partir da información facilitada por AENA e a Asociación Española de Coordinación e Facilitación de Franxas Horarias (AECFA).

Inclúe o número total de pasaxeiros aéreos internacionais recibidos en España, desagregando por tipo de compañía (tradicional ou baixo custo), e ofrecendo datos por país de orixe, comunidades autónomas e aeroportos de destino.

Consulte as notas mensuais de pasaxeiros aéreos anteriores seleccionando a opción correspondente:

2024

Recolle a previsión de asentos nos voos internacionais con destino a España programados polas compañías aéreas para o mes seguinte e fai unha comparativa respecto dos datos do ano anterior.

Ver a última nota mensual publicada (Julio 2024)

Consulte as notas mensuais de capacidade aérea anteriores seleccionando a opción correspondente:

2024