El CDTE està considerat un dels centres de documentació sobre turisme més importants del món, tant pel nombre de documents que custodia com per la qualitat d'aquests documents. Creat el 1985, és un servei de Turespaña que recopila, analitza, custòdia i difon la informació i els documents relatius al turisme, ofereix a l'usuari atenció personalitzada i aportació de bibliografies temàtiques.

Consulta el catàleg del Centre de Documentació

Disposa de gairebé 140.000 referències documentals informatitzades consultables a través de l'OPAC referides a cartells i fullets turístics, revistes i monografies especialitzades en turisme, publicacions institucionals i legislació, moltes descarregables des del mateix catàleg.A més, a través de l'apartat Col·leccions, dins de l'OPAC, l'usuari podrà veure una mostra d'aquests documents, és a dir, cartells turístics, articles de la revista Estudios Turísticos, accés a l'arxiu fotogràfic en blanc i negre de la institució, històric de les estadístiques de turisme i les guies oficials d'hotels i càmpings. Com que Espanya és Estat membre de l'Organització Mundial del Turisme, rep tota la documentació publicada per aquest organisme.

Quins documents es poden consultar al catàleg?

Monografies

Monografies

Podeu consultar tant llibres moderns com del fons antic de reserva. La temàtica predominant és la turística, encara que també s'hi inclouen documents de temàtiques afins al turisme (geografia, naturalesa, art, dret, etc.).

Articles de revista

Articles de revista

Al CDTE es procedeix al buidatge de les revistes especialitzades en turisme i tots els articles inclosos en aquestes revistes estan catalogats i disponibles per a consulta al CDTE.

Cartells turístics

Cartells turístics

Podeu consultar els cartells de promoció del turisme des dels inicis fins a les últimes campanyes. Aquest servei està disponible des de l'OPAC i també des de l'apartat «Col·leccions», on apareixen seleccionats grups d'interès per als usuaris.

Fullets turístics

Fullets turístics

Podeu consultar els fullets de promoció del turisme des dels inicis fins als últims publicats. La imatge de la portada ofereix una aproximació al document que es pot consultar a la seu del CDTE.

Legislació

Legislació

En lliure accés hi ha la legislació en matèria turística de l'Administració de l'Estat, les comunitats autònomes i la Unió Europea.

Materials audiovisuals

Materials audiovisuals

D'interès turístic en format digital, vídeos promocionals, tant de Turespaña com d'altres organismes nacionals i estrangers dedicats a la promoció turística.

Arxiu fotogràfic

Arxiu fotogràfic

Des del 2014, el CDTE s'encarrega de gestionar l'arxiu històric i el banc d'imatges fotogràfiques de Turespaña. A més del fons cedit per Josip Ciganovic, fotògraf que va treballar en l'etapa del Ministeri d'Informació i Turisme.

Accés al catàleg

El CDTE presta els serveis següents:

Assessorament sobre l'existència i l'ús de les fonts d'informació especialitzades en turisme.Catàleg bibliogràfic especialitzat en turisme. Informació bibliogràfica personalitzada, en funció del perfil i les necessitats de l'usuari.Consulta dels fons del Centre de Documentació durant l'horari d'atenció al públic i a través de serveis a l'usuari de l'OPAC.Servei de sol·licitud d'adquisició de fons: el Centre de Documentació adquireix fons a iniciativa pròpia o per suggeriment de les persones usuàries. Podeu enviar una sol·licitud directament des de l'OPAC (Serveis a l'usuari – Sol·licituds).Sessions de formació d'usuaris.

Estudiant

I es compromet a:

Informació i atenció per personal qualificat en les diferents modalitats: presencial, telefònica, correu postal, correu electrònic i xat.Actualització diària del catàleg especialitzat en turisme. Garantia d'accés als fons del Centre de Documentació, al mateix Centre i a través del lloc web.Localització dels fons bibliogràfics, al nostre catàleg o en altres d'externs.Tramitació de la compra dels materials sol·licitats en funció de les necessitats dels usuaris i de les disponibilitats pressupostàries.

Llibres