Aquí trobareu les dades de l'informe de fluxos de viatgers arribats a Espanya segons el mercat de procedència o segons la comunitat autònoma triada com a destinació. Seleccioneu les opcions de localització (país, CA) i any en els combos per conèixer informació sobre vies d'accés, forma d'organització del viatge, estacionalitat, nombre de vols i passatgers, aeroports d'origen principals, destinacions i mercats.