Turespaña elabora notes informatives sobre l'ocupació en la indústria turística a partir de les dades d'afiliació a la Seguretat Social i de l'EPA (enquesta de població activa) publicades periòdicament. 

Afiliació

Recull les dades dels treballadors afiliats a la Seguretat Social vinculats al sector turístic, i ofereix informació per branques d'activitat i comunitats autònomes.

Veure la darrera nota mensual publicada (Marzo 2024)

Consulteu les notes mensuals anteriors d'afiliació seleccionant l'opció corresponent:

2024

EPA

Inclou la informació trimestral extreta de l'enquesta de població activa sobre els treballadors en actiu vinculats al sector turístic, i ofereix dades per branques d'activitat, tipus de règim i comunitats autònomes.

Veure l'últim informe d'EPA publicat (IV Trimestre 2023)

Consulteu les notes de conjuntura d'EPA anteriors seleccionant l'opció corresponent:

2023