La revista Estudios Turísticos, de reconegut prestigi entre la comunitat investigadora, es dirigeix a universitats, organismes nacionals i internacionals, professionals i persones interessades en l'estudi del turisme.

Accés a la revista

Actualment, es publica una versió digital de la revista a través de la plataforma OJS en accés obert.

Veure: Accés a la revista
Accés a la revista

Distribució

S'editen dos números per any que es distribueixen per subscripció o que es poden adquirir per exemplars solts.

Descarregar butlletí de comanda
Distribució

Informació i venda directa: Ministeri d’Indústria i Turisme. Centre de Publicacions C/ Panamá, 1. Planta 0, despatx 3. 28071 MADRID Telèfons: 91 349 43 35 (subscripcions i vendes) Adreça electrònica: CentroPublicaciones@mincotur.es

Col·laboracions Podeu consultar la pàgina web de la revista o podeu sol·licitar informació a través de l'adreça de correu electrònic estudiosturisticos@tourspain.es Enllaç al Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat