Aquí trobareu un resum de les últimes dades turístiques publicades mensualment i la seva variació interanual. També podeu consultar les xifres de l'acumulat de l'any en curs i els totals d'anys anteriors.Seleccioneu les opcions de durada (Mensual, Acumulat o Anual) i el període en els filtres per conèixer la informació sobre indicadors turístics de les diferents fonts (turistes, despeses, pernoctacions, viatges, preus, ingressos, pagaments, saldos i afiliats a la Seguretat Social).