Aquí trobareu les dades de l'informe de conjuntura mensual per mercat de procedència o per comunitat autònoma de destinació. Seleccioneu les opcions de localització (país, CA), any i mes en els combos per conèixer la informació sobre nombre de turistes, dades de despesa i estada mitjana, pernoctacions i arribades per via aèria.