Entre les diferents activitats desenvolupades per la xarxa de Conselleries de Turisme a l'exterior amb les quals Turespaña dona suport al sector turístic espanyol, hi ha l'elaboració d'anàlisis mensuals, informes de tendències i estudis de mercat sobre els mercats emissors, precisant els segments que tenen més valor estratègic.

Fitxes executives

De manera trimestral s'elaboren les fitxes executives sobre 20 països emissors de turisme cap a Espanya, amb dades, gràfics i comentaris que analitzen diferents indicadors turístics i econòmics relacionats amb el mercat emissor corresponent.

Veure: totes les fitxes executives

Consulteu les fitxes executives de mercats emissors filtrant per mercat i/o període:

Trieu el mercat
2024

Informes de tendències

Periòdicament s'elaboren els informes de tendències de mercats per temporada, amb anàlisis i conclusions sobre els principals indicadors de conjuntura econòmica, els factors politicosocials, l'evolució recent de la demanda turística i els indicadors de prospectiva.

Veure: tots els informes de tendències

Consulteu els informes de tendències de mercat filtrant per mercat i/o període:

Trieu el mercat
2023

Estudis de mercat

Anualment s'elaboren els estudis de mercats turístics emissors cap a Espanya. Ofereixen informació sobre: la visió general del país corresponent, la definició dels trets del mercat principals com a emissor turístic i l'estructura del seu sector turístic.

Veure: tots els estudis de mercat

Consulteu els estudis de mercat filtrant per mercat i/o període:

Trieu el mercat
2023

Voleu consultar tots els estudis d'un mercat en concret?

Seleccioneu el mercat que us interessi a través del combo o navegant pel mapa i accediu a tota la informació: fitxes executives, informe de tendències i estudis de mercat.