La xarxa de Conselleries de Turisme a l'exterior de Turespaña dona suport al sector turístic espanyol elaborant de manera periòdica diferents informes, anàlisis i estudis de mercat sobre els mercats emissors, precisant els segments que tenen més valor estratègic.Aquí trobareu tota la informació publicada sobre el mercat emissor d'Israel.

Estudis de mercat

Els estudis de mercats turístics emissors cap a Espanya s'elaboren amb freqüència anual. En el cas dels mercats emissors de menor volum a Espanya, s'ofereixen estudis més resumits amb l'anàlisi del mercat turístic en conjunt, de les seves característiques com a mercat emissor i les conclusions principals i la valoració pel que fa al cas.

Veure últim informe de mercat >> (2023)

Aquí podreu trobar els informes bàsics de períodes anteriors.

2023