La xarxa de Conselleries de Turisme a l'exterior de Turespaña dona suport al sector turístic espanyol elaborant de manera periòdica diferents informes, anàlisis i estudis de mercat sobre els mercats emissors, precisant els segments que tenen més valor estratègic.Aquí trobareu tota la informació publicada sobre el mercat emissor del Japó.

Fitxes executives

Mensualment s'elaboren les fitxes executives del mercat emissor, en què s'ofereixen dades, gràfics i comentaris que analitzen diferents indicadors turístics i econòmics.

Veure última fitxa executiva >> (Mayo 2024)

Aquí podreu trobar les fitxes executives de períodes anteriors.

2024

Informes de tendències

Els informes de tendències que es realitzen per temporada inclouen anàlisis i conclusions sobre els principals indicadors de conjuntura econòmica, els factors politicosocials, l'evolució recent de la demanda turística i els indicadors de prospectiva del mercat emissor.

Veure últim informe de tendències >> (Verano 2024)

Aquí podreu trobar els informes de tendències de períodes anteriors.

2024

Estudis de mercat

Els estudis de mercats turístics emissors cap a Espanya s'elaboren amb freqüència anual. La informació es presenta estructurada en tres mòduls: visió general del país, mercat emissor i estructura del sector turístic.

Visió general del país

Introducció breu sobre el marc geogràfic, polític i socioeconòmic del mercat.

Veure últim informe de mercat >> (2024)

Aquí podreu trobar els informes bàsics de períodes anteriors.

2024

Mercat emissor

Trets fonamentals del mercat com a emissor turístic en termes de mida del mercat, situació competitiva d'Espanya i principals elements estructurals.

Veure últim informe de mercat >> (2024)

Aquí podreu trobar els informes bàsics de períodes anteriors.

2024

Estructura del sector turístic

Definició dels principals actors de la indústria turística del país i la seva importància relativa en l'estructura del mercat.

Veure últim informe de mercat >> (2024)

Aquí podreu trobar els informes bàsics de períodes anteriors.

2024