A rede Turespaña de Consellerías de Turismo no exterior presta apoio ao sector turístico español elaborando periodicamente diferentes informes, análises e estudos de mercado sobre os mercados emisores, especificando os segmentos que teñen maior valor estratéxico.Aquí atopará toda a información publicada sobre o mercado emisor de Rusia.

Fichas executivas

Mensualmente elabóranse fichas executivas do mercado emisor, ofrecendo datos, gráficos e comentarios que analizan diferentes indicadores turísticos e económicos.

Ver última ficha executiva >> (Febrero 2022)

Aquí poderá atopar as fichas executivas de períodos anteriores.

2022

Estudos de mercado

Os estudos de mercados turísticos emisores cara a España elabóranse con frecuencia anual. A información preséntase estruturada en tres módulos: visión xeral do país, mercado emisor e estrutura do sector turístico.

Visión xeral do país

Breve introdución sobre o marco xeográfico, político e socioeconómico do mercado.

Ver último informe de mercado >> (2023)

Aquí poderá atopar os informes básicos de períodos anteriores.

2023

Mercado emisor

Principais características do mercado como emisor turístico en termos de tamaño do mercado, situación competitiva en España e principais elementos estruturais.

Ver último informe de mercado >> (2023)

Aquí poderá atopar os informes básicos de períodos anteriores.

2023

Estrutura sector turístico

Definición dos principais actores da industria turística do país e a súa importancia relativa na estrutura do mercado.

Ver último informe de mercado >> (2023)

Aquí poderá atopar os informes básicos de períodos anteriores.

2023