A rede Turespaña de Consellerías de Turismo no exterior presta apoio ao sector turístico español mediante a elaboración periódica de diferentes informes, análises e estudos de mercado sobre os mercados emisores, nos que se especifican os segmentos que teñen maior valor estratéxico.Aquí atopará toda a información publicada sobre o mercado emisor de Brasil.

Informes tendencias

Os informes de tendencias que se realizan por tempada, inclúen análises e conclusións sobre os principais indicadores de conxuntura económica, os factores político-sociais, a evolución recente da demanda turística e os indicadores de prospectiva do mercado emisor.

Ver último informe de tendencia >> (Verano 2024)

Aquí poderá atopar os informes de tendencia de períodos anteriores.

2024

Estudos de mercado

Os estudos de mercados turísticos emisores cara a España elabóranse con frecuencia anual. A información preséntase estruturada en tres módulos: visión xeral do país, mercado emisor e estrutura do sector turístico.

Visión xeral do país

Breve introdución sobre o marco xeográfico, político e socioeconómico do mercado.

Ver último informe de mercado >> (2024)

Aquí poderá atopar os informes básicos de períodos anteriores.

2024

Mercado emisor

Principais características do mercado como emisor turístico en termos de tamaño do mercado, situación competitiva en España e principais elementos estruturais.

Ver último informe de mercado >> (2024)

Aquí poderá atopar os informes básicos de períodos anteriores.

2024

Estrutura sector turístico

Definición dos principais actores da industria turística do país e a súa importancia relativa na estrutura do mercado.

Ver último informe de mercado >> (2024)

Aquí poderá atopar os informes básicos de períodos anteriores.

2024