Turespañak turismo-sektoreko enpleguari buruzko informazio-oharrak prestatzen ditu, aldizka argitaratzen diren Gizarte Segurantzako eta EPAren (Populazio Aktiboaren Inkesta) afiliazio-datuetan oinarrituta. 

Afiliazioa

Turismo-sektoreari lotutako Gizarte Segurantzan afiliatuta dauden langileei buruzko datuak biltzen ditu, jarduera-adarren eta autonomia-erkidegoen araberako informazioa eskainiz.

Ikusi argitaratutako azken hilabeteko oharra (Marzo 2024)

Kontsultatu aurreko afiliazioari buruzko hileko oharrak, dagokion aukera hautatuta:

2024

EPA

Biztanleria Aktiboaren Inkestak turismo-sektoreari lotutako langile aktiboei buruzko hiruhileko informazioa jasotzen du, jarduera-adarren, erregimen-motaren eta autonomia-erkidegoen araberako datuak eskainiz.

Ikusi argitaratutako azken BAI txostena (IV Trimestre 2023)

Kontsultatu aurreko BAI egoerari buruzko hileko oharrak, dagokion aukera hautatuta:

2023