A rede Turespaña de Consellerías de Turismo no exterior presta apoio ao sector turístico español mediante a elaboración periódica de diferentes informes, análises e estudos de mercado sobre os mercados emisores, nos que se especifican os segmentos que teñen maior valor estratéxico.Aquí atopará toda a información publicada sobre o mercado emisor de Luxemburgo.

Estudos de mercado

Os estudos de mercados turísticos emisores cara a España elabóranse con frecuencia anual. No caso dos mercados emisores de menor volume a España, ofrécense estudos máis resumidos coa análise do mercado turístico no seu conxunto, das súas características como mercado emisor e as principais conclusións e valoracións ao respecto.

Ver último informe de mercado >> (2024)

Aquí poderá atopar os informes básicos de períodos anteriores.

2024