Aquí pode atopar o calendario de publicación e as datas de dispoñibilidade das estatísticas turísticas, tanto as elaboradas pola Subdirección Xeral de Coñecemento e Estudos Turísticos, coma as obtidas das explotacións realizadas pola Subdirección a partir doutras fontes estatísticas e administrativas.Se o desexa, pode filtrar a información por data.

día publicación Período acceso

martes 02

Enquisa de Ocupación en Aloxamentos Turísticos - EOAT (INE)

Novembro

mércores 03

FRONTUR e EGATUR (INE)

Novembro

mércores 17

Nota de afiliación á Seguridade Social

Decembro

pendente publicación

xoves 18

Nota de pasaxeiros aéreos internacionais

Decembro

pendente publicación

mércores 24

Conxuntura Turística Hotelera - CTH (INE)

Decembro

venres 26

Enquisa de poboación activa - EPA (INE)

4T 2023

mércores 31

Nota de capacidades aéreas

Febreiro

pendente publicación

mércores 31

Balanza de pagamentos (Banco de España)

Novembro

Notas Turespaña

fontes externas

*Dado que os datos empregados por Turespaña para a elaboración dalgunhas notas e estudos non proceden de fontes propias, as datas de publicación indicadas poderían verse atrasadas en ocasións se a información de terceiros se demorase. «s.f.d» - sen data de publicación definida.