Aquí pode atopar o calendario de publicación e as datas de dispoñibilidade das estatísticas turísticas, tanto as elaboradas pola Subdirección Xeral de Coñecemento e Estudos Turísticos, coma as obtidas das explotacións realizadas pola Subdirección a partir doutras fontes estatísticas e administrativas.Se o desexa, pode filtrar a información por data.

día publicación Período acceso

martes 01

Enquisa de Ocupación en Aloxamentos Turísticos - EOAT (INE)

Agosto

mércores 02

FRONTUR e EGATUR (INE)

Agosto

xoves 17

Nota de afiliación á Seguridade Social

Setembro

pendente publicación

venres 18

Nota de pasaxeiros aéreos internacionais

Setembro

pendente publicación

s.f.d

Informes de tendencias de inverno

4T 2023

pendente publicación

mércores 23

Conxuntura Turística Hotelera - CTH (INE)

Setembro

venres 25

Enquisa de poboación activa - EPA (INE)

3T 2023

mércores 30

Enquisa de Ocupación en Aloxamentos Turísticos - EOAT (INE)

Setembro

xoves 31

Nota de capacidades aéreas

Novembro

pendente publicación

xoves 31

FRONTUR e EGATUR (INE)

Setembro

xoves 31

Balanza de pagamentos (Banco de España)

Agosto

Notas Turespaña

fontes externas

*Dado que os datos empregados por Turespaña para a elaboración dalgunhas notas e estudos non proceden de fontes propias, as datas de publicación indicadas poderían verse atrasadas en ocasións se a información de terceiros se demorase. «s.f.d» - sen data de publicación definida.