Aquí pode atopar o calendario de publicación e as datas de dispoñibilidade das estatísticas turísticas, tanto as elaboradas pola Subdirección Xeral de Coñecemento e Estudos Turísticos, coma as obtidas das explotacións realizadas pola Subdirección a partir doutras fontes estatísticas e administrativas.Se o desexa, pode filtrar a información por data.

día publicación Período acceso

venres 03

Enquisa de Ocupación en Aloxamentos Turísticos - EOAT (INE)

Marzo

venres 03

FRONTUR e EGATUR (INE)

Marzo

xoves 09

Nota de conxuntura da EPA no Sector Turístico

1T2024

pendente publicación

xoves 16

Nota de afiliación á Seguridade Social

Abril

pendente publicación

venres 17

Nota de pasaxeiros aéreos internacionais

Abril

pendente publicación

s.f.d

Fichas executivas de mercados emisores

Maio

pendente publicación

xoves 23

Conxuntura Turística Hotelera - CTH (INE)

Abril

venres 31

Nota de capacidades aéreas

Xuño

pendente publicación

venres 31

Enquisa de Ocupación en Aloxamentos Turísticos - EOAT (INE)

Abril

venres 31

Balanza de pagamentos (Banco de España)

Marzo

Notas Turespaña

fontes externas

*Dado que os datos empregados por Turespaña para a elaboración dalgunhas notas e estudos non proceden de fontes propias, as datas de publicación indicadas poderían verse atrasadas en ocasións se a información de terceiros se demorase. «s.f.d» - sen data de publicación definida.