Aquí pode atopar o calendario de publicación e as datas de dispoñibilidade das estatísticas turísticas, tanto as elaboradas pola Subdirección Xeral de Coñecemento e Estudos Turísticos, coma as obtidas das explotacións realizadas pola Subdirección a partir doutras fontes estatísticas e administrativas.Se o desexa, pode filtrar a información por data.

día publicación Período acceso

luns 02

Enquisa de Ocupación en Aloxamentos Turísticos - EOAT (INE)

Outubro

martes 03

FRONTUR e EGATUR (INE)

Outubro

martes 17

Nota de afiliación á Seguridade Social

Novembro

pendente publicación

mércores 18

Nota de pasaxeiros aéreos internacionais

Novembro

pendente publicación

venres 20

Enquisa de turismo de residentes - ERT (INE)

3T 2024

luns 23

Conxuntura Turística Hotelera - CTH (INE)

Novembro

venres 27

Nota de capacidades aéreas

Xaneiro

pendente publicación

luns 30

Balanza de pagamentos (Banco de España)

Outubro

Notas Turespaña

fontes externas

*Dado que os datos empregados por Turespaña para a elaboración dalgunhas notas e estudos non proceden de fontes propias, as datas de publicación indicadas poderían verse atrasadas en ocasións se a información de terceiros se demorase. «s.f.d» - sen data de publicación definida.