Aquí podeu trobar el calendari de publicació i les dates de disponibilitat de les estadístiques turístiques, tant les elaborades per la Subdirecció General de Coneixement i Estudis Turístics com les obtingudes a partir de les explotacions realitzades per la Subdirecció a partir d'altres fonts estadístiques i administratives.Si voleu, podeu filtrar la informació per data.

dia publicació Període accés

divendres 03

Enquesta d'ocupació en allotjaments turístics - EOAT (INE)

Març

divendres 03

FRONTUR i EGATUR (INE)

Març

dijous 09

Nota de conjuntura de l'EPA en el sector turístic

1T2024

pendent publicació

dijous 16

Nota d'afiliació a la Seguretat Social

Abril

pendent publicació

divendres 17

Nota de passatgers aeris internacionals

Abril

pendent publicació

s.f.d

Fitxes executives de mercats emissors

Maig

pendent publicació

dijous 23

Conjuntura turística hotelera - CTH (INE)

Abril

divendres 31

Nota de capacitats aèries

Juny

pendent publicació

divendres 31

Enquesta d'ocupació en allotjaments turístics - EOAT (INE)

Abril

divendres 31

Balança de pagaments (Banc Espanya)

Març

Notes Turespaña

Fonts externes

* Atès que les dades utilitzades per Turespaña per a l'elaboració d'algunes notes i estudis no procedeixen de fonts pròpies, les dates de publicació indicades es podran endarrerir en alguna ocasió si la informació de tercers es demorés. "s.d.d." - sense data definida de publicació.