Aquí podeu trobar el calendari de publicació i les dates de disponibilitat de les estadístiques turístiques, tant les elaborades per la Subdirecció General de Coneixement i Estudis Turístics com les obtingudes a partir de les explotacions realitzades per la Subdirecció a partir d'altres fonts estadístiques i administratives.Si voleu, podeu filtrar la informació per data.

dia publicació Període accés

dimarts 02

Enquesta d'ocupació en allotjaments turístics - EOAT (INE)

Maig

dimecres 03

FRONTUR i EGATUR (INE)

Maig

dimecres 17

Nota d'afiliació a la Seguretat Social

Juny

pendent publicació

dijous 18

Nota de passatgers aeris internacionals

Juny

pendent publicació

dimecres 24

Conjuntura turística hotelera - CTH (INE)

Juny

divendres 26

Enquesta de població activa - EPA (INE)

2T 2023

dimecres 31

Nota de capacitats aèries

Agost

pendent publicació

dimecres 31

Balança de pagaments (Banc Espanya)

Maig

Notes Turespaña

Fonts externes

* Atès que les dades utilitzades per Turespaña per a l'elaboració d'algunes notes i estudis no procedeixen de fonts pròpies, les dates de publicació indicades es podran endarrerir en alguna ocasió si la informació de tercers es demorés. "s.d.d." - sense data definida de publicació.